Konkurranseregler

Formål:

a.) Konkurransereglementet har til formal å:

.    (i)  Sikre rettferdige konkurranser i god sportsånd;

.    (ii)  Sikre deltagernes sikkerhet før, under og etter konkurranse;

Utøvere:


Triatlon og NTFs andre relaterte multisportkonkurranser involverer mange idrettsutøvere. Taktikk for løpet er en del av samspillet mellom utøverne. Utøverne må derfor:

.    (i)  Til enhver tid utøve god sportsånd.

.    (ii)  Ta ansvar for sin egen og andres sikkerhet.

.    (iii)  Kjenne, forstå og følge NTFs konkurranseregler.

.    (iv)  Følge trafikkregler samt instrukser fra arrangører og dommere.

.    (v)  Behandle andre utøvere, arrangører, dommere, frivillige og tilskuere med 
respekt og høflighet.

.    (vi)  Unngå bruk av grovt språk.

.    (vii)  Informere arrangøren om man trekker seg fra konkurransen.

.    (viii)  Konkurrere uten å motta hjelp annet enn fra arrangør eller dommere.

Lisens og forsikring:

.                      a.)  Alle deltakere i konkurranser på NTFs terminliste må ha lisens for å kunne delta. Generelt kan man velge mellom engangslisens og helårslisens

.                      b.)  Lisensforsikringen dekker utøveren under konkurransen.

.                      c.)  Alle deltagere plikter å være med på orienteringen (Pre Race Møte) før konkurransen.

 

Startnummer:

Startnummer skal tas på etter svømmingen. Startnmmer skal være på ryggen under sykling og front under løping.

Generelle regler:

.                      a.)  Brudd på NTFs konkurranseregler kan resultere i at en idrettsutøver blir verbalt advart, straffes med tidsstraff, blir diskvalifisert eller suspendert/utestengt.

.                      b.)  Typen regelbrudd vil avgjøre den påfølgende straff.

.                      c.)  En utvisning vil kun kunne komme i forbindelse med svært alvorlige brudd på enten NTFs konkurranseregler eller dopingreglene.

.                      d.)  Dommerne kan også vurdere straff i tilfeller hvor det oppnås urettferdige fordeler eller det med overlegg er forårsaket farlige situasjoner, selv om regelbruddet ikke er beskrevet.

Muntlig advarsel:

.                      a.)  Hensikten med en muntlig advarsel er å varsle en idrettsutøver om en mulig regelbrudd.

.                      b.)  Muntlig advarsel kan bli gitt når:

.                                        (i)  En utøver bryter en regel uten overlegg;

.                                        (ii)  Når en dommer tror et regelbrudd er i ferd med å skje;

.                                        (iii)  Når ingen har fått fordel av regelbruddet

Tidsstraff:

.                      a.)  Tidsstraff gis for mindre regelbrudd;

.                      b.)  Gjennomføringen av tidsstraffen gjøres i området merket «penalty box» ved skiftesonen.

.                      c.)  Tidsstraff kan gis på følgende måter:

.                                        (i)  Om mulig vil dommeren muntlig eller med fløyte få oppmerksomhet vise et gult kort og så gi beskjed om tidsstraff.

.                                        (ii)  Alternativt kan utøveren bli informert ved at startnummeret vises som et oppslag på tavle ved inngang til “straffeboksen”. Det er utøverens eget ansvar å sjekke om sitt nummer står på tavlen.

.                      d.)  Prosedyre for gjennomføring av tidsstraff:

.                                        (i)  Utøver få beskjed om straff fra dommer eller ser sitt nummer på tavle ved «penalty boxen»

.                                        (ii)  Utøver melder seg for dommer i « straffeboksen » og følger instruksene fra denne.

.                                        (iii)  Tidsstraffen starter når utøvern er inne i boksen. Dommer gir beskjed når tidsstraff er ferdig.

Svømming:

.    a.)  Utøver kan fritt velge svømmestil.

.    b.)  Utøver må følge beskrevet svømmebane.

.    c.)  Utøver kan stå på bunnen eller hvile ved å holde et stillestående objekt, for eksempel en bøye eller kajakk/båt som er i ro.

Bruk av våtdrakt:

DET ER PÅBUDT MED BRUK AV VÅTDRAKT UNDER UVDAL TRIATHLON.
Arrangør kan endre svømmedistanse eller innføre tiltak ved spesielle værforhold. Dette skal kommuniseres så tidlig som mulig til alle deltakere, senest 1 time før start.

Utstyr:

a.) Tillatt utstyr:

(i)  Alle utøvere må bruke arrangementets egen utdelte svømmehette.

(ii)  Bruker man to hetter skal arrangørens hette være på ytterst.

b.) Ulovlig utstyr:

(i) Utøvere har ikke lov til å bruke:

Utsyr som gir ekstra fremdrift;

Flyteelementer;

Hansker eller sokker;

Sykling:

.      En utøver har ikke lov til å:

.                      (i)  Blokkere andre utøvere;

.                      (ii)  Bevege seg forover i løypa uten å ha med seg sykkelen.

.                      (iii)  Sykle med bar overkropp

Utstyr:

.    a.)  Utøver kan fritt velge sykkeltype i vanlige konkurranser.

.    b.)  Sykkel må være i god stand og ha gode bremser foran og bak.

.    c.)  Hjelmer

.                      (i)  Hjelm skal være av godkjent type med CE merke

.                      (ii)  Hjelm skal være festet med stropp på utøvers hode så lenge denne holder i sykkelen. Dette innebærer at hjelm tas på før man tar sykkelen ut av stativet og man tar den av etter at sykkelen er satt på plass igjen.

Ulovlig utstyr:

Ulovlig utstyr inkludere:

Hodetelefoner av alle slag;

Mobiltelefoner, MP3 spillere, Walkie Talkie etc.

Sykkel og hjelmsjekk:

a.)    En representant for arrangør ser over sykkel og hjelm når dette plasseres i skiftesonen.

 

Drafting (Ligge på hjul):

Det finnes to måter å gjennomføre syklingen under en triathlon på:

«Draft-illegal» (”non-drafting) løp – Her kan man ikke ligge på hjul, man må holde en minimumsavstand til syklisten foran.

«Draft-legal» løp – Her har syklistene lov til å ligge på hjul og i felt. Dette gjelder kun konkurranser med egen eliteklasse.

Uvdal Triathlon er et draft-illegal løp. Ikke lov å ligge på hjul.

 

«Draft-illegal» løp:

.    (i)  Å drafte (ligge på hjul) etter en annen utøver eller kjøretøy er ikke tillatt;

.    (ii)  Man drafter om man kommer inn i draftsonen av en sykkel eller et kjøretøy.

Sykkel draftsone: Sonen er 3 meter bred og rektangulær. For normaldistanse konkurranser og kortetre er minimum avstand til sykkel foran 10 meter. For langdistanse er det 12 meter. Avstand måles fra front forhjul til front forhjul på sykkelen bak.

 

 

En utøver kan være i draftsonen til syklisten foran, men da kun for å passere. Passering må skje i løpet av maksimum 10 sekunder.

Kjøretøy draft sone: Sonen bak et kjøretøy er rektangulær. Den er 5 meter bred og 35 meter lang.

Utøvere skal holde til høyre i løypa så langt det er mulig.

Straff for drafting:

.    a.)  Dommere vil tydelig varsle utøvere som drafter så langt det er mulig. Dette kan også gjøres ved oppslag ved «straffeboks».

.    b.)  Utøver må stoppe ved neste «straffeboks» for å utøve “straffen”

.    c.) Det er utøvers eget ansvar å stoppe ved «straffeboks». Man blir diskvalifisert om man ikke stopper.

.    d.)  På sprint og normaldistanse vil drafting forseelse nummer to medføre diskvalifikasjon.

LØP:

a.) Utøveren skal:

.    (i)  Løpe eller gå;

.    (ii)  Ikke krype;

.    (iii)  Ikke løpe med bar overkropp;

.    (iv)  Ikke løpe uten sko eller barbeint;

.    (v)  Ikke løpe med sykkelhjelm;

.    (vi)  Ikke holde fast i stolper eller annet i vendinger;

.    (vii)  Ikke løpe i følge med personer som ikke tar del i konkurransen.

Sikkerhet:

Utøveren er selv ansvarlig for å kunne løypen og følge denne. Utøvere som av medisinske eller tekniske årsaker kan utgjøre en fare for seg selv eller andre kan tas ut av konkurransen.

Ulovlig utstyr:

a.) Ulovlig utstyr:

.                      (i)  Hodetelefoner av alle slag;

.                      (ii)  Glassflasker;

.                      (iii)  Mobiltelefoner, MP3 spillere, Walkie Talkie etc.

Oppførsel i skiftesone:

Generelt:

.    a.)  Alle utøvere må ha hjelm festet fra det tidspunkt de fjerner sin sykkel fra stativet i begynnelsen av sykkeletappen frem til sykkelen er festet trygt stativet igjen etter avsluttet sykkeletappe;

.    b.)  Utøver kan kun feste sykkelen på sin egen designerte plass;

.                      (i)  På tradisjonelle sykkelstativer :
Sykkelsadel festes på horisontalt stag slik at forhjul peker mot seg selv. 
Etter sykkeletappe settes sykkelen i stativet motsatt rettning.

.    c.)  Dersom utstyrsbokser er tilgjengelig skal alt utstyr legges i boksen etterhvert som det blir brukt;

.    d.)  Sykkelsko, briller, hjelm og annet sykelutstyr kan plasseres på sykkelen;

.    e.)  Utøvere må ikke være til hinder for andre utøvere i skiftesonen;

.    f.)  Det er ikke tillatt å røre andres utstyr i skiftesonen;

.    g.)  Sykling er ikke tillatt i skiftesonen. Utøver leier sykkel til markert punkt hvor man kan stige på sykkelen (mount line). Utøver leier sykkel fra punkt hvor man stiger av sykkelen (dismount line) En fot må ha vært i bakken før dismount line.

.    h.)  Det er ikke tillatt å være naken i skiftesonen.